Tarieven

Persoonlijke analyse…………..€ 70,-

EMDR sessie…………………..€ 140,-

N.B. Bij enkelvoudig trauma volstaan doorgaans drie EMDR sessies. Bij meervoudig of chronisch trauma zijn dat gemiddeld negen sessies.